fbpx
Vinnuslys | Skaða- og slysabætur | Bótaréttur
15973
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15973,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Bætur vegna vinnuslysa

Ef þú hefur orðið fyrir líkamstjóni vegna slyss við störf þín eða á leið í eða heim úr vinnu áttu rétt á bótum úr slysatryggingu launþega sem tryggð er í kjarasamningum. Einnig áttu rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands ef metin örorka er 10% eða hærri. Þá kanntu að eiga rétt á bótum úr hendi vinnuveitanda eða eftir atvikum úr ábyrgðartryggingu hans verði slysið rakið til atvika sem vinnuveitandinn ber ábyrgð á, t.d. vegna slæms aðbúnaðar á vinnustað, vanbúnaðar tækis eða mistaka samstarfsmanna.

Hafðu samband við lögmenn Bótaréttar og fáðu ókeypis ráðgjöf um réttarstöðu þína svo að þú fáir þitt.

Tímabundið atvinnutjón

Bætur fyrir tekjutap frá slysdegi og þar til tjónþoli verður vinnufær aftur eða ef ekki er að vænta frekari bata. Sá sem er heimavinnandi getur einnig átt rétt til bóta samkvæmt þessum bótalið enda ber að leggja heimilisstörf að jöfnu við störf utan heimilis.

Þjáningabætur

Staðlaðar bætur fyrir þann tíma sem tjónþoli telst vera veikur vegna slysaáverkanna.

VARANLEGUR MISKI

Staðlaðar bætur með hliðsjón af því hversu miklir slysaáverkarnir eru út frá læknisfræðilegu sjónarmiði svo og með hliðsjón af þeim erfiðleikum sem þeir valda í lífi tjónþola.

VARANLEG ÖRORKA

Bætur fyrir framtíðartekjutap vegna varanlegrar skerðingar á aflahæfi sem slysaáverkarnir hafa í för með sér og reiknast út frá aldri tjónþola og tekjum hans síðastliðin þrjú ár fyrir slysið. Miðað er við ákveðin lámarkslaun í þeim tilfellum, sem tjónþoli hefur verið tekjulítill síðastliðin þrjú ár fyrir slys.

Uppgjör

Uppgjör fer eftir því hvort sök sé til að dreifa hjá vinnuveitanda eða ekki. Ef slysið er aðeins bótaskylt úr slysatryggingu launþega og eftir atvikum hjá Sjúkratryggingum Íslands á tjónþoli rétt á dagpeningum og bótum fyrir læknisfræðilega örorku.

Ef slysið er hins vegar rakið til atvika sem vinnuveitandinn ber ábyrgð á fer um uppgjörið eftir skaðabótalögum nr. 50/1993.

Bótunum má skipta í tvennt. Annars vegar sækja lögmenn Bótaréttar bætur vegna tímabundinna afleiðinga slyssins og hins vegar bætur vegna varanlegra afleiðinga þess. Bætur sem koma til skoðunar í fyrri flokknum eru bætur vegna tímabundins atvinnutjóns og þjáninga. Í seinni flokknum koma til skoðunar, eftir að svokölluðum stöðugleikatímapunkti hefur verið náð, það er að segja þegar að ekki er gert ráð fyrir frekari bata, bætur vegna varanlegs miska og varanlegrar örorku.

Tryggingar

Vátryggingafélagi ber einnig að greiða útlagðan kostnað tjónþola vegna þeirrar aðstoðar sem hann þarf að sækja sér vegna slyssins eins og læknisheimsókna og meðferða, lyfja og sjúkraþjálfunar sem og vegna annars fjártjóns. Þá greiðir vátryggingatryggingafélagið jafnframt stærstan hluta af þóknun lögmanns tjónþola.