fbpx
Frítímaslys | Slysa- og skaðabætur | Bótaréttur
15934
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15934,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Bætur vegna umferðarslysa

Vissirðu að þú átt mjög líklega rétt til bóta þótt þú hafir verið í órétti? Sök er ekki skilyrði skaðabóta, bótarétturinn er einfaldlega fyrir hendi svo framalega ef þú varðst fyrir tjóni. Hins vegar eru ýmsar spurningar sem geta vaknað, eins og réttarstaðan ef þú eða börnin þín slasast á rafsmagnsskutu eða vespu eða valda öðrum tjóni? Hvaða ökutæki eru skráningarskyld og skiptir máli hvort það sé tryggt? Hvað ef ökumaður stingur af á vettvangi og þú getur ekki haft uppi á honum? Svörin við þessu skipta máli, hvað þá ef eitthvað hefur komið uppá.

Við erum tilbúin að fara yfir málið með þér, því fyrr því betra.

Tímabundið atvinnutjón

Bætur fyrir tekjutap frá slysdegi og þar til tjónþoli verður vinnufær aftur eða ef ekki er að vænta frekari bata. Sá sem er heimavinnandi getur einnig átt rétt til bóta samkvæmt þessum bótalið enda ber að leggja heimilisstörf að jöfnu við störf utan heimilis.

Þjáningabætur

Staðlaðar bætur fyrir þann tíma sem tjónþoli telst vera veikur vegna slysaáverkanna.

VARANLEGUR MISKI

Staðlaðar bætur með hliðsjón af því hversu miklir slysaáverkarnir eru út frá læknisfræðilegu sjónarmiði svo og með hliðsjón af þeim erfiðleikum sem þeir valda í lífi tjónþola.

VARANLEG ÖRORKA

Bætur fyrir framtíðartekjutap vegna varanlegrar skerðingar á aflahæfi sem slysaáverkarnir hafa í för með sér og reiknast út frá aldri tjónþola og tekjum hans síðastliðin þrjú ár fyrir slysið. Miðað er við ákveðin lámarkslaun í þeim tilfellum, sem tjónþoli hefur verið tekjulítill síðastliðin þrjú ár fyrir slys.

Uppgjör

Uppgjör vegna umferðaslysa fer eftir skaðabótalögum númer 50/1993.

Skaðabótum má skipta í tvennt. Annars vegar bætur vegna tímabundinna afleiðinga slyssins og hins vegar bætur vegna varanlegra afleiðinga þess. Bætur sem koma til skoðunar í fyrri flokknum eru bætur vegna tímabundins atvinnutjóns og þjáninga. Í seinni flokknum koma til skoðunar, eftir að svokölluðum stöðugleikatímapunkti hefur verið náð, það er að segja þegar að ekki er gert ráð fyrir frekari bata, bætur vegna varanlegs miska og varanlegrar örorku.

Tryggingar

Vátryggingafélagi ber einnig að greiða útlagðan kostnað tjónþola vegna þeirrar aðstoðar sem hann þarf að sækja sér vegna slyssins eins og læknisheimsókna og meðferða, lyfja og sjúkraþjálfunar sem og vegna annars fjártjóns. Þá greiðir vátryggingatryggingafélagið jafnframt stærstan hluta af þóknun lögmanns tjónþola.